Jesteś tutaj:
>
>
Kategorie

Kategoria: Artykuły techniczne

Izolacyjność cieplna plany

Wymagania izolacyjności cieplnej zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument obowiązuje od 1 stycznia 2014 oraz wprowadza wymagania dotyczące izolacyjności przegród budowlanych, które finalnie mają przełożyć się na zmniejszone zużycie energii cieplnej przez gospodarska domowe. Dodatkowo rozporządzenie definiuje wartość współczynników, jakim będą podlegały nowe budynki w kolejnych latach.

Partnerzy strategiczni

Marka nadrzędna APS-docieplenia.pl Właściciel technologii
Producent systemów poliuretanowych
Producent polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych