Purios FR

Dostawcą systemu jest Firma Purinova Sp. z o. o.

 

Logo Purinova_new

 

Purios FR to piana poliuretanowa o strukturze otwartych komórek, stosowana do produkcji termoizalacyjnej półsztywnej piany natryskowej. Parametry piany klasyfikują ją jako produkt niepowtarzalny i najwyższej jakości. Purios FR ma najniższy współczynnik przewodzenia ciepła λ z dostępnych na polskim rynku pian otwartokomórkowych. Materiał nie zawiera środków spieniających zubożających warstwę ozonową, zgodnie z przepisami UE o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych – rozporządzenie (WE) nr 2037/2000. Komponenty systemów Purios są aplikowane natryskiem przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń dozujących. Głównym przeznaczeniem systemów jest izolacja termiczna oraz akustyczna stropów i ścian. Materiał posiada podwyższoną normę reakcji na ogień – E. Dawniej funkcjonował on pod nazwą Izopianol 0310/N klasa FR.

 

Zastosowanie:

  • poddasza,
  • dachy,
  • stropy,
  • ściany działowe.

 

Zalety systemu

  • Bardzo dobra przyczepność do powierzchni nie wymagająca dodatkowego montażu klejami lub łącznikami;
  • Izolacja akustyczna oraz termiczna podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana dzięki strukturze otwartych komórek pianki;
  • Szybkość aplikacji niewymagająca przechowywania materiałów zajmujących duże przestrzenie magazynowe tak jak w przypadku wełny mineralnej lub styropianu.

 

Deklaracja własności użytkowych

CechaWłasnośćSharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogieńEEN 14315-1:2013
(PN EN 13501 -1+A1:2010, PN
EN ISO 11925 -2: 2010)
PN-EN 13501-5+A1:2010,
EN 13823
Nasiąkliwość wody

krótkotrwała nasiąkliwość wodą poprzez częściowe zanurzenie

≤ 7,3 kg/m2EN 14315-1:2013

(PN EN 1609:2013) metoda B

Przewodność cieplna

Badanie po 21-dniowej ekspozycji w temperaturze + 70 stopni C.

λm – (0,033 – 0,036) W/(m-K)EN 14315 – 1:2013

(PN-EN 12667:2002)

Przepuszczalność pary wodnej

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej oraz współczynnik oporu dyfuzyjnego

≥ 0,2258 mg/(m-h-PA)

≤ 3,2

EN 14315-1:2013

(PN-EN 12086:2013)

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym≥ 10 kPaEN 14315-1:2013

(PN EN 826:2013)

Gęstość pozorna w produkcie gotowym9-14 kg/m3PN – EN 1602 : 1999
Zawartość komórek zamkniętych80 – 90%PN -ISO 4590

 

System posiada atest PZH: HK/B/0726/01/2014.

 

Linki:

Partnerzy strategiczni

Marka nadrzędna APS-docieplenia.pl Właściciel technologii
Producent systemów poliuretanowych
Producent polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych