Purios ET

Dostawcą systemu jest Firma Purinova Sp. z o. o.

 

Logo Purinova_new

 

Purios to dwu-komponentowe systemy poliuretanowe (polyol i pMDI), służące do wytwarzania pół-sztywnej pianki poliuretanowej o strukturze otwartych komórek. Materiał jest aplikowany metodą natrysku „na miejscu budowy”, oraz tworzy skuteczną izolację termiczną oraz akustyczną. Komponenty systemów Purios nie zawierają środków spieniających zubażających warstwę ozonową ziemi. Piana idealnie sprawdzi się jako izolacja poddaszy, gdyż wypełnia dokładnie nierówności i szczeliny nie powodując powstawania tzw. mostków termicznych. Purios ET funkcjonował dawniej jako Izopianol 0310/N.

 

Zastosowanie:

  • poddasza,
  • dachy,
  • stropy,
  • ściany działowe.

 

Zalety systemu

  • Bardzo dobra przyczepność do powierzchni nie wymagająca dodatkowego montażu klejami lub łącznikami;
  • Izolacja akustyczna oraz termiczna podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana dzięki strukturze otwartych komórek pianki;
  • Szybkość aplikacji niewymagająca przechowywania materiałów zajmujących duże przestrzenie magazynowe tak jak w przypadku wełny mineralnej lub styropianu.

 

Deklaracja własności użytkowych:

CechaWłasnośćSharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogieńFEN 14315-1:2013
(PN EN 13501 -1+A1:2010, PN EN ISO 11925 -2: 2010)
PN-EN 13501-1+A1:2010, PN EN 13823
Nasiąkliwość wody

krótkotrwała nasiąkliwość wodą poprzez częściowe zanurzenie

≤ 7,7 kg/m2EN 14315-1:2013

(PN EN 1609:2013) metoda B

Przewodność cieplna

Badanie po 21-dniowej ekspozycji w temperaturze + 70 stopni C.

λm – (0,037- 0,039) W/(m-K)

Współczynnik przewodzenia ciepła uwzględnia efekt starzenia w czasie 25 lat

EN 14315 – 1:2013

(PN-EN 12667:2002)

Przepuszczalność pary wodnej

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej oraz współczynnik oporu dyfuzyjnego

≥ 0,13215 mg/(m-h-PA)

5,47

EN 14315-1:2013

(PN-EN 12086:2013)

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym< 10 kPa

Odporność na ściskanie nie zmienia się wraz z upływem czasu

EN 14315-1:2013

(PN EN 826:2013)

Emisja substancji niebezpiecznychSpełnia wymagania w zakresie krajowych przepisów – może być stosowane w pomieszczeniach kategorii A i B przeznaczonych na pobyt ludzi.EN 14315-1:2013
PN-EN ISO 16000-9:2009
ISO 16000-6:2011
PB LS-002/5/12-2011 (ITB)
PB LS-012/2/09-2004 (ITB)

 

System posiada atest PZH: HK/B/0726/01/2014.

 

Linki:

 

Partnerzy strategiczni

Marka nadrzędna APS-docieplenia.pl Właściciel technologii
Producent systemów poliuretanowych
Producent polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych