Ekoprodur S0310 klasa F

Dostawcą systemu jest Firma PCC Rokita S.A.

 

 

EKOPRODUR S0310 to system poliuretanowy, w skład którego wchodzi część poliolowa (składnik A) oraz część izocyjanianowa (składnik B). Każdy ze składników jest cieczą i charakteryzuje się innymi parametrami. W skutek wymieszania powstaje półsztywna piana poliuretanowa o strukturze otwartych komórek. Materiał spieniany jest CO2 oraz stanowi izolację termiczną i akustyczną. Pianka aplikowana może być bezpośrednio na izolowaną powierzchnię dachu, poddasza, zadaszenia, stropu, ściany m.in. w konstrukcjach drewnianych, murowanych, stalowych i w systemach szkieletowych obiektów mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, niezależnie od materiału budowlanego, z którego zostały wykonane.

 

Zastosowanie:

 • poddasza,
 • dachy,
 • stropy,
 • ściany działowe.

 

Zalety systemu

 • Możliwość zastosowania bezpośrednio na izolowaną powierzchnię wykonaną z większości dostępnych na rynku materiałów budowlanych;
 • Wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna o szerokim zakresie aplikacyjnym (zarówno w budynkach modernizowanych, jak i nowo wznoszonych);
 • Nieporównywalnie lekka izolacja nieobciążająca konstrukcji budynku;
 • Możliwość otrzymania bezspoinowej izolacji, nie narażając się tym samym na mostki termiczne czy przedmuchy powietrza odpowiedzialne za stratę ciepła;
 • Możliwość izolowania trudnodostępnych miejsc, zwłaszcza skosów i szczelin w przypadku izolacji poddaszy, z pełną gwarancją szczelności izolacji;
 • Szybkość wykonania oraz wszechstronność w technice nanoszenia izolacji dają możliwość wykonania całej izolacji nawet w przeciągu jednego dnia – zewnętrzna warstwa wysycha już w około 13 sekund;
 • Izolacja termiczna i akustyczna o dobrej odporności na wilgoć i wiatr dzięki zastosowaniu Bio Defence Technology dodatkowo chroni izolowany obiekt przed pleśnią i grzybami;

 

Deklaracja własności użytkowych:

CechaWłasnośćSharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogieńFPN-EN 13501-1+A1:2010
Nasiąkliwość wody≤ 0,85 kg/m2PN-EN 1609:2013
Przewodność cieplna

Badanie po 21-dniowej ekspozycji w temperaturze + 70 stopni C.

λm – (0,037- 0,038) W/(m-K)

Współczynnik przewodzenia ciepła uwzględnia efekt starzenia w czasie

PN-EN 12667:2002
Współczynnik oporu dyfuzyjnego3PN-EN 12086:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym> 6 kPaPN-EN 826:2013-07

 

System posiada atest PZH: HK/B/0731/01/2009.

 

Linki:

 

Partnerzy strategiczni

Marka nadrzędna APS-docieplenia.pl Właściciel technologii
Producent systemów poliuretanowych
Producent polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych