Jesteś tutaj:
>
>
Wymagania prawne dot. izolacyjności cieplnej

Wymagania prawne dot. izolacyjności cieplnej

  

Rozporządzenie prawne

Wymagania izolacyjności cieplnej zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument obowiązuje od 1 stycznia 2014 oraz wprowadza wymagania dotyczące izolacyjności przegród budowlanych, które finalnie mają przełożyć się na zmniejszone zużycie energii cieplnej przez gospodarska domowe. Dodatkowo rozporządzenie definiuje wartość współczynników, jakim będą podlegały nowe budynki w kolejnych latach.

Izolacyjność cieplna plany

 

Izolacyjność cieplna

Poziom izolacyjności cieplnej, zarówno przegród zewnętrznych, jak i wewnętrznych budynku definiuje jego zapotrzebowanie na energie cieplną. Do przegród zaliczają się nie tylko ściany, ale również drzwi, okna, dach, stopy oraz posadzki. Wyższy stopień izolacyjności przekłada się na mniejszy koszt energii potrzebnej do ogrzania budynku w ziomie oraz schłodzenia w lecie. W budownictwie najpowszechniej stosowanym współczynnikiem określającym przenikalność cieplną materiałów jest współczynnik U. Im jego wartość jest niższa tym materiał posiada wyższe własności termoizolacyjne. O całkowitej przenikalności przegrody decyduje przenikalność poszczególnych warstw. W przypadku ściany mogą być to np. tynk wewnętrzny, mur, styropian, tynk zewnętrzny. W przypadku poddasza – połać dachowa, drewno, folia izolacyjna, pianka poliuretanowa/ wełna szklana, płyta karton gips, tynk wewnętrzny.

Znowelizowane przepisy odnoszą się głównie do przegród budowlanych, ale zawierają również takie elementy jak: wentylacje z odzyskiem ciepła, izolacje techniczne, wielkość przegród przezroczystych oraz współczynnik przepuszczalności energii cieplnej promieniowania słonecznego.

 

Wartość Ep

Nowelizacja WT2013 wprowadziła podział budynków na jedno- i wielorodzinne, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, służby zdrowia, magazynowe, produkcyjne i gospodarcze. Dla każdego z rodzajów określono wartość współczynnika Ep, która definiowana jest jako:

Ep = EpH+W + ΔEpC + ΔEp[kWh/(m2 · rok)]

gdzie:

  • EpH+W – wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej niezbędnej na ogrzewanie, wentylację i ciepłą wodę użytkową;
  • ΔEpC – wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej niezbędnej na chłodzenie, gdzie dalej definiowany jest jako – (powierzchnia użytkowa chłodzona m2)/(powierzchnia użytkowa ogrzewana m2);
  • ΔEpL – wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej niezbędnej do oświetlenia;

 

W kolejnym etapie określono wymagania dot. wartości współczynnika Ep w odniesieniu do określonych grup budynków oraz lat budowy (na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej:):

Rodzaj obiektuWartość graniczna Ep od 2014-01-01
WspółczynnikEpH+WΔEpCΔEpL
Dom mieszkalny jednorodzinny120,0010,000,00
 Dom mieszkalny wielorodzinny 105,0010,00 0,00
 Dom zamieszkania zbiorowego 95,0025,00 50,00 lub 100,00
 Budynek użyteczności publicznej 65,0026,00 50,00 lub 100,00
 Budynek opieki zdrowotnej 390,00 27,00 50,00 lub 100,00
 Budynek gospodarczy 110,00 28,00 50,00 lub 100,00
 Budynek magazynowy 110,0028,00 50,00 lub 100,00
 Budynek produkcyjny 110,00 28,00 50,00 lub 100,00

 

Rodzaj obiektuWartość graniczna Ep od 2017-01-01
WspółczynnikEpH+WΔEpCΔEpL
Dom mieszkalny jednorodzinny90,0010,000,00
 Dom mieszkalny wielorodzinny 85,0010,00 0,00
 Dom zamieszkania zbiorowego 85,0025,00 50,00 lub 100,00
 Budynek użyteczności publicznej 60,0025,00 50,00 lub 100,00
 Budynek opieki zdrowotnej 290,0025,00 50,00 lub 100,00
 Budynek gospodarczy 90,0025,00 50,00 lub 100,00
 Budynek magazynowy 90,0025,00 50,00 lub 100,00
 Budynek produkcyjny 90,00 25,00 50,00 lub 100,00

 

Rodzaj obiektuWartość graniczna Ep od 2021-01-01
WspółczynnikEpH+WΔEpCΔEpL
Dom mieszkalny jednorodzinny70,005,000,00
 Dom mieszkalny wielorodzinny 65,005,00 0,00
 Dom zamieszkania zbiorowego 75,0025,00 25,00 lub 50,00
 Budynek użyteczności publicznej 45,0025,0025,00 lub 50,00
 Budynek opieki zdrowotnej 190,0025,0025,00 lub 50,00
 Budynek gospodarczy 70,0025,0025,00 lub 50,00
 Budynek magazynowy 70,0025,0025,00 lub 50,00
 Budynek produkcyjny 70,00 25,0025,00 lub 50,00

 

Wartość 50,00 lub 100,00 dla ΔEpL do roku 2021 oraz od 25,00 lub 50,00  od roku 2021 wyznaczana jest w oparciu o t0 gdzie:

  • 50kWh lub 25 kWh (dla odpowiednich lat) przy t0 < 2500h
  • 100 kWh lub 50 kWh (dla odpowiednich lat) przy t0 > 2500h

W przypadku budynków o różnych funkach użytkowych stosowany jest oddzielny wzór określony w ustawie. Wskaźnik Ep wyznacza się wówczas w oparciu o roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną niezbędna do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia nieruchomości.

 

Wymagania dot. przegród budowlanych

Wartość współczynnik przenikalności cieplnej Uc dla ścian, stropów, stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków powinna kształtować się na maksymalnych poziomach wskazanych w tabeli poniżej:

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)]
od 2014-01-01od 2017-01-01od 2021-01-01
Ściany zewnętrzne
ti ≥ 16°C 0,250,230,20
8°C ≤ ti < 16°C 0,45 0,450,45
 ti < 8 0,90 0,90 0,90
Ściany wewnętrzne
Δt  ≥  81,001,001,00
Δt  <  8 brak wymagańbrak wymagańbrak wymagań
oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych0,300,300,30
Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szer. do 5 cm, trwale zamkniętych
i wypełnionych izolacją na głębokość min. 20 cm
 1,00 1,00 1,00
Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szer. powyżej 5 cm,
niezależnie od sposobu zamknięcia
0,700,700,70
Podłoga na gruncie
ti ≥ 16°C 0,300,300,30
8°C ≤ ti < 16°C1,201,201,20
 ti < 81,501,501,50
Dachy, stropodachy, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami
lub nad przejazdami
ti ≥ 16°C 0,200,180,15
8°C ≤ ti < 16°C 0,30 0,300,30
 ti < 8 0,70 0,70 0,70
Strop nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi
przestrzeniami podłogowymi
ti ≥ 16°C 0,250,250,25
8°C ≤ ti < 16°C 0,30 0,300,30
 ti < 81,001,001,00
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi
i stropy międzykondygnacyjne
Δt  ≥  81,001,001,00
Δt < 8brak wymagańbrak wymagańbrak wymagań
Stropy oddzielające pomieszczenia ogrzewane
od nieogrzewanych
 0,25 0,250,25

ti – Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

Dodatkowo wszelkie przegrody budowlane powinny uwzględniać poprawi ze względu na:

  • mostki termiczne,
  • łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną,
  • opady na dach o odwróconym układzie warstw.

 

Przykład obliczenia współczynnik Uc dla dachu żelbetowego*:

Rodzaj izolacji / współczynnik λ [W/(m-K)]d [cm]R [W/(m2·K)]
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej0,100
Tynk gipsowy 0,5501,5000,027
Żelbet 1,70025,0000,147
Styropian 0,03520,0005,714
Chudy beton 1,0505,0000,048
Papa asfaltowa 1,2001,0000,008
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej0,040
Grubość całkowita oraz opór cieplny52,5006,085
Współczynnik przenikalności cieplnej przegrody0,164
Wartość maksymalna0,200

 

Przykład obliczenia współczynnik Uc dla ściany zewnętrznej domu wielorodzinnego*:

Rodzaj izolacji / współczynnik λ [W/(m-K)]d [cm]R [W/(m2·K)]
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej0,130
Tynk gipsowy 0,5501,5000,027
Pustak 0,25020,000,800
Styropian 0,03520,005,714
Zaprawa klejowa 0,9001,0000,011
Tynk gipsowy 0,5002,0000,040
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej0,040
Grubość całkowita oraz opór cieplny44,5006,763
Współczynnik przenikalności cieplnej przegrody0,148
Wartość maksymalna0,250

 

* Przy powyższych przykładach należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że izolacja musi być układana na tzw. zakładkę w celu wyeliminowania mostków cieplnych. Dodatkowo kalkulacja nie zawiera strat związanych z zastosowaniem kołków mocujących.

 

Kalkulacje współczynnika przenikalności cieplnej możemy dokonać na Państwa specjalne zamówienie, lub wraz z realizacją natrysku pianki pur. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

 

Artykuł opracowany na podstawie:

Partnerzy strategiczni

Marka nadrzędna APS-docieplenia.pl Właściciel technologii
Producent systemów poliuretanowych
Producent polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych