Audyty termowizyjne

Celem audytu termowizyjnego jest określenie miejsc ubytków energii cieplnej. Dzięki badaniu otrzymujecie Państwo informacje o ich lokalizacji w dowolnym pomieszczeniu lub pojeździe (np. jeżeli badaniu podlega chłodnia samochodowa). Efektem jest dobranie rozwiązań, które w znaczący sposób pozwolą na ich ograniczenie. Ponadto audyt pozwala na dokonanie inspekcji wykonanego docieplenia, określenie wad konstrukcyjnych lub montażowych oraz wskazanie miejsc skraplania pary wodnej, co zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni.


Termowizja

Oferujemy Państwu wykonanie profesjonalnego badania termowizyjnego budynku, sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz wykonanie docieplenia. Badanie może być również wykonane samodzielnie bez dodatkowych czynności.
Audyty z powodzeniem mogą być wykonywane zarówno w przypadku domów jednorodzinnych, jak również magazynów, budynków przemysłowych i produkcyjnych, chłodni oraz przechowalni. Doskonale sprawdzą się przy starszych konstrukcjach, gdzie mogą występować pęknięcia spowodowane zmęczeniem konstrukcji. W przypadku pojazdów wskażą na wszelkie rozszczelnienia struktury, powodujące brak możliwości utrzymania stałej temperatury lub wilgotności np. w chłodniach lub cysternach.

Jest to obecnie jedna z najskuteczniejszych i najbardziej wszechstronnych metod diagnostycznych, które stosowane są w miejscach, gdzie występują nawet minimalne różnice temperatur.

 

Korzyści wynikające z audytów termowizyjnych w przypadku zakupu domu lub innego budynku:

Wszelkie budynki i pomieszczenia mogą posiadać wady ukryte. Cześć z nich może okazać się łatwa do naprawy, cześć ze względu na swoją skomplikowaność bardzo trudna i uciążliwa. Wszelkie wady konstrukcyjne powodujące pęknięcia ścian lub powstanie szczelin zostaną uwidocznione na badaniu termowizyjnym. Szczególne znaczenie ma to w przypadku domów czy innych budynków używanych, gdzie potencjalnemu nabywcy nie musi być przekazywana jego pełna historia.

W przypadku budynków nowych, audyt może okazać się podstawą do reklamacji odbioru budowlanego. Jeżeli deweloper lub wykonawca popełnił wady konstrukcyjne przy jego wykonaniu, zasadnym może być również odszkodowanie pieniężne lub ponowne sporządzenie wyceny. Audyt może być świetną podstawą do wszelkiego rodzaju reklamacji.

 

Korzyści w przypadku modernizacji budynku:

Główna korzyścią w przypadku modernizacji budynku jest jasne określenie miejsc na które należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku wykonywania izolacji. Jest to szczególnie istotne, jeżeli wymianie podlegają okna lub drzwi, ponieważ przy tych elementach najczęściej zdarzają się wady montażowe. Audyt wykonany po realizacji inwestycji, może być potwierdzeniem, że została ona wykonana dobrze, a wszelkie istotne miejsca, które powinny zostać uszczelnione, nie zostały pominięte.

 

Kiedy trzeba koniecznie przeprowadzić badanie termowizyjne budynku?

  • Jeżeli w pomieszczeniu pojawiają się znaczące zawilgocenia;
  • W przypadku braku możliwości „dogrzania” pomieszczenia;
  • Oceny elementów konstrukcyjnych budynków, niewidocznych gołym okiem;
  • Oceny poprawności działania wentylacji;

 

Jakie elementy lokalizujemy i badamy?

  • Ściany, przegrody, dachy, sufity;
  • Przerwy w izolacji termicznej budynków oraz tzw. mostki termiczne;
  • Oceniamy jakość osadzenia okien i drzwi
  • Lokalizujemy pęknięcia i szczeliny;
  • Badamy pracę wentylacji, ogrzewania,

Partnerzy strategiczni

Marka nadrzędna APS-docieplenia.pl Właściciel technologii
Producent systemów poliuretanowych
Producent polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych