Rozwiązania dla domu

Pianka PUR dla domu, to przede wszystkim docieplenie piwnic, posadzek, poddaszy i stropów, ale również hydroizolacja fundamentów oraz zabezpieczenie ścian trójwarstwowych. Zwiększenie termoizolacji budynku przekłada się na zmniejszenie energii potrzebnej do ogrzania budynku w zimie, a tym samym oszczędność pieniędzy.

 

Realizacje powiązane

Izolacja wykonana w dniu 2017-03-18 w Zduńskiej Woli, docieplenie stropu, powierzchnia natrysku ok 156m2, grubość 25cm, temperatura zewnętrzna ok 7 stopni C, temperatura wewnętrzna ok 12 stopni C, temperatura podłoża ok 9 stopni C, wilgotność do 52%. Dom parterowy z możliwą adaptacją poddasza na pomieszczenie użytkowe lub strych. Piana natryśnięta na sufit podwieszany wykonany z płyt K-G, zamocowany do konstrukcji drewnianej stropu. Pogoda do realizacji inwestycji nie sprzyjała ponieważ cały dzień padał deszcz, jednakże zabezpieczenie przez właściciela murłat oraz dogrzanie pomieszczenia pozwoliło na uzyskanie warunków optymalnych do wzrostu piany.

Inwestycja zrealizowana w Głownie w dniu 2017-03-12. Właściciel zdecydował się na adaptację poddasza na przestrzeń użytkową oraz utworzenie dodatkowego pokoju. Docieplenie w pomieszczeniu dotąd nieizolowanym zostało wykonane na wewnętrznej części dachu dachu, ścianach oraz części podłogi. Łączna powierzchnia natrysku – ok. 140 m2, grubość 12-17 cm w zależności od powierzchni, temperatura zewnętrzna ok 5 stopni C, wewnętrzna ok 15 stopni C, podłoża ok 10-15 stopni C, wilgotność ok 52%. Inwestycja wymagała pozostawienia odsłoniętego szkieletu poszczególnych elementów konstrukcyjnych domu, ponieważ do nich w kolejnym etapie będą montowane deski ozdobne. Ze względu na relatywnie niską wysokość stropu, zamontowanie esów i mocowań pod płyty K-G było nieafektywne. Na podłodze właściciel ułożył szkielet, mający na celu jej wypoziomowanie. 

Izolacja wykonana w dniu 2017-03-11 w Głownie. Inwestor zdecydował się na docieplenie stropu, pozostawiając niewielki strych nieogrzewany, jednocześnie ograniczając przepływ ciepła do pomieszczeń mieszkalnych. Strych zachował charakter użytkowy. Powierzchnia natrysku ok 144m2, grubość 18-20cm, temperatura zewnętrzna ok 5 stopni C, temperatura wewnętrzna ok 15 stopni C, temperatura podłoża ok 10 stopni C, wilgotność do 55%. Izolacja natryskiwana na membranę paro przepuszczalną w głównej cześć pomieszczeń, oraz na deski na ganku.

Inwestycja zrealizowana w miejscowości Zduńska Wola w dniu 2017-01-28. Izolacja natryskiwana na strop domu jednorodzinnego. Zastosowana piana otwartokomórkowa Izopianol 03/10N klasa S o grubości 25cm, temperatura wewnętrzna ok 5 stopni C, temperatura zewnętrzna ok -5 stopni C, temperatura podłoża od 2 do 15 stopni C, wilgotności < 50%. Powierzchnia natrysku wyniosła ok 120 m2, dodatkowo zabezpieczone zostały murłaty. W dalszej etapie prac podłoga zostanie przykryta płytami OSB, tworząc w pełni funkcjonalny strych. Natrysk piany w zaprezentowany sposób pozwala na ograniczenie kosztów ogrzewania budynku w zimnie, jednocześnie nie ograniczając powierzchni użytkowej budynku.

Inwestycja zrealizowana w miejscowości Brzeziny w dniu 2016-11-26. Izolacja natryskiwana na poddasze użytkowe domu jednorodzinnego. Zastosowana piana otwartokomórkowa Izopianol 03/10N klasa S o grubości 25cm, temperatura wewnętrzna – ok 16 stopni C, wilgotność ok 55%, temperatura zewnętrzna – ok 0 stopni C, powierzchnia ok 95m2. Przed realizacją prac wymagane było zabezpieczenie okien oraz klatki schodowej. Ponadto Właściciel nieruchomości zdecydował się na obicie dachu (pomiędzy krokwiami) włókniną paro przepuszczalną

Inwestycja zrealizowana w miejscowości Głowno w dniu 2016-07-16. Izolacja natryskiwana na wewnętrzną cześć stropu domu jednorodzinnego oraz ściany. Izolowane pomieszczenie jest dobudówką oraz stanowi kontynuację docieplenia poddasza zrealizowanego w dniu 2016-04-13. Na stropie została zastosowana piana otwartokomórkowa Izopianol 03/10N klasa S o grubości 20cm, na ścianach – zamkniętokomórkowa Izopianol 03/35 N/03 Klasa 77 o grubości 5cm. Temperatura wewnętrzna – ok 20 stopni C, wilgotność ok 55%. Przed realizacją prac wymagane było zabezpieczenie okien oraz otwartego przejścia do pomieszczenia głównego.

Inwestycja zrealizowana w miejscowości Dłutowo k. Sochaczewa w dniu 2016-07-23. Izolacja natryskiwana dach wewnętrzny pomieszczenia gospodarczego, bezpośrednio na płyty eternitowe. Powierzchnia natrysku – 60 m2, grubość natrysku 5-7cm, temperatura wewnętrzna ok 20 stopni C, wilgotność ok 62%. Zastosowana piana zamkniętokomórkowa Izopianol 03/35 N/03 – przenikalność cieplna λm – (0,020 – 0,022) W/(m-K). Wykonane docieplenie w przyszłości nie będzie przykrywane żadnymi dodatkowymi płytami lub podbitkami. Przed realizacją prac wymagane było zabezpieczenie okien, drzwi, podłogi oraz tynków na ścianach.

Inwestycja zrealizowana w miejscowości Popów k. Głowna w dniu 2016-07-25. Izolacja natryskiwana na wewnętrzną część dachu domu jednorodzinnego oraz poddasze nieużytkowe. Docieplenie wykonywane było na włókninie paro przepuszczalnej. Powierzchnia dachu – ok 60m2 + powierzchnia poddasza – ok 60m2, wysokość krokwi – 18cm, grubość natrysku 17cm, zastosowana pianka otwartokomórkowa Izopianol 03/10N. Izolacyjność cieplna λm – (0,034 – 0,037) W/(m-K), temperatura zewnętrzna – ok 25 stopni C, temperatura wewnętrzna na poddaszu ok 28 stopni C (pomieszczenie zamknięte), temperatura części mieszkalnej – ok 25 stopni C, wilgotność ok 65%. Na krokwiach nie były montowane tzw. esy, ponieważ podbitka ma zostać wykonana bezpośrednio na nich. Cała inwestycja zakładała przebudowę istniejącego domu jednorodzinnego wraz z adaptacją budynków użyteczności rolniczej na budynki gospodarcze.

Inwestycja zrealizowana w miejscowości Ziewanice k. Głowna w dniu 2016-05-14. Izolacja natryskiwana na poddasze domu jednorodzinnego bezpośrednio na deski. Powierzchnia poddasza ok 120 m2, wysokość krokwi – 18cm, grubość natrysku 22cm, zastosowana pianka otwartokomórkowa Izopianol 03/10N klasa S, izolacyjność cieplna λm – (0,034 – 0,037) W/(m-K), temperatura zewnętrzna – ok 15 stopni C, temperatura wewnętrzna – ok 18 stopni C, wilgotność ok 60%. Właściciel przed realizacją natrysku zamontował do krokwi tzw. esy, w celu późniejszego montażu płyt karton-gips. Przed realizacją prac wymagane było zabezpieczenie okien, drzwi oraz klatki schodowej.

Inwestycja zrealizowana w Zduńskiej Woli w dniu 2016-05-10. Izolacja natryskiwana na poddasze domu jednorodzinnego na włókninę paroprzepuszczalną. Powierzchnia poddasza ok 190 m2, wysokość krokwi – 18cm, grubość natrysku 25cm, zastosowana pianka otwartokomórkowa Izopianol 03/10N klasa S, izolacyjność cieplna λm – (0,034 – 0,037) W/(m-K), temperatura zewnętrzna – ok 19 stopni C, temperatura wewnętrzna – ok 22 stopni C, temperatura powierzchniowa włókniny od 25 do 35 stopni C w szczycie budynku, wilgotność ok 50%. Właściciel przed realizacją natrysku zamontował do krokwi tzw. esy, w celu późniejszego montażu płyt karton-gips. Przed realizacją prac wymagane było zabezpieczenie okien, drzwi, klatki schodowej oraz wszystkich ścian, ponieważ na nich został uprzednio położony tynk.

Inwestycja zrealizowana w Strzebieszewie w dniu 2016-05-03. Izolacja natryskiwana na stop domu jednorodzinnego bezpośrednio na płyty OSB. Powierzchnia ok 92 m2, grubość natrysku 20cm, zastosowana pianka otwartokomórkowa Izopianol 03/10N klasa S, izolacyjność cieplna λm – (0,034 – 0,037) W/(m-K), temperatura zewnętrzna – ok 18 stopni C, temperatura wewnętrzna – ok 22 stopni C (przy rozpoczęciu natrysku), wilgotność ok 59%. Inwestycja była o tyle skomplikowana, że szczyt dachu znajdował się na wysokości ok 1,5m od powierzchni stropu, przez co manewrowanie pistoletem, a tym samym strumieniem piany było znacząco utrudnione. Dodatkowo ze względu na to, że poddasze nie posiada przeznaczenia użytkowego, Właściciel zdecydował się na zamontowanie w nim jedynie niewielkich otworów wentylacyjnych oraz zrezygnował z montażu podłogi. Aplikator mógł zatem poruszać się jedynie po zamontowanych w stropie legarach.

Inwestycja zrealizowana w Głownie w dniu 2016-04-13. Izolacja natryskiwana na poddasze domu jednorodzinnego na włókninę paroprzepuszczalną. Powierzchnia poddasza ok 70 m2, wysokość krokwi – 18cm, grubość natrysku 22cm, zastosowana pianka otwartokomórkowa Izopianol 03/10N klasa S, izolacyjność cieplna λm – (0,034 – 0,037) W/(m-K), temperatura zewnętrzna – ok 14 stopni C, temperatura wewnętrzna – ok 20 stopni C (zastosowana nagrzewnica w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów panki PUR), temperatura powierzchniowa włókniny od 20 do 22 stopni C w szczycie budynku, wilgotność ok 58%.  Właściciel przed realizacją natrysku zamontował do krokwi tzw. esy, w celu późniejszego montażu płyt karton-gips. Przed realizacją prac wymagane było zabezpieczenie okien, drzwi oraz jednej ze ścian przez ewentualnym zabrudzeniem ich pianką poliuretanową.

Inwestycja zrealizowana w Głownie w dniu 2016-04-08. Izolacja natryskiwana na poddasze domu jednorodzinnego, bezpośrednio na deski, bez dodatkowych folii paroszczelnych. Powierzchnia poddasza ok 100m2, wysokość krokwi – 18cm, zastosowana pianka otwartokomórkowa <a href=”http://aps-docieplenia.pl/pl/oferta/pianka-otwartokomorkowa/izopianol-0310-n-klasa-s”>Izopianol 03/10N klasa S</a>, izolacyjność cieplna λm – (0,034 – 0,037) W/(m-K), temperatura zewnętrzna – ok 10 stopni C, temperatura wewnętrzna – ok 20 stopni C (zastosowana nagrzewnica w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów panki PUR), wilgotność wewnętrzna – ok 51%. W kolejnych etapach inwestycji poddasze będzie pokrywane w cześć deskami ozdobnymi – montowanymi bezpośrednio do krokiew, w części płatami karton-gips – montowanymi do tzw. esów.

Partnerzy strategiczni

Marka nadrzędna APS-docieplenia.pl Właściciel technologii
Producent systemów poliuretanowych
Producent polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych