Jesteś tutaj:
>
>
Kategorie

Kategoria: Blog

Inwestycja zrealizowana w Strzebieszewie w dniu 2016-05-03. Izolacja natryskiwana na stop domu jednorodzinnego bezpośrednio na płyty OSB. Powierzchnia ok 92 m2, grubość natrysku 20cm, zastosowana pianka otwartokomórkowa Izopianol 03/10N klasa S, izolacyjność cieplna λm – (0,034 – 0,037) W/(m-K), temperatura zewnętrzna – ok 18 stopni C, temperatura wewnętrzna – ok 22 stopni C (przy rozpoczęciu natrysku), wilgotność ok 59%. Inwestycja była o tyle skomplikowana, że szczyt dachu znajdował się na wysokości ok 1,5m od powierzchni stropu, przez co manewrowanie pistoletem, a tym samym strumieniem piany było znacząco utrudnione. Dodatkowo ze względu na to, że poddasze nie posiada przeznaczenia użytkowego, Właściciel zdecydował się na zamontowanie w nim jedynie niewielkich otworów wentylacyjnych oraz zrezygnował z montażu podłogi. Aplikator mógł zatem poruszać się jedynie po zamontowanych w stropie legarach.

Inwestycja zrealizowana w Głownie w dniu 2016-04-13. Izolacja natryskiwana na poddasze domu jednorodzinnego na włókninę paroprzepuszczalną. Powierzchnia poddasza ok 70 m2, wysokość krokwi – 18cm, grubość natrysku 22cm, zastosowana pianka otwartokomórkowa Izopianol 03/10N klasa S, izolacyjność cieplna λm – (0,034 – 0,037) W/(m-K), temperatura zewnętrzna – ok 14 stopni C, temperatura wewnętrzna – ok 20 stopni C (zastosowana nagrzewnica w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów panki PUR), temperatura powierzchniowa włókniny od 20 do 22 stopni C w szczycie budynku, wilgotność ok 58%.  Właściciel przed realizacją natrysku zamontował do krokwi tzw. esy, w celu późniejszego montażu płyt karton-gips. Przed realizacją prac wymagane było zabezpieczenie okien, drzwi oraz jednej ze ścian przez ewentualnym zabrudzeniem ich pianką poliuretanową.

Inwestycja zrealizowana w Głownie w dniu 2016-04-08. Izolacja natryskiwana na poddasze domu jednorodzinnego, bezpośrednio na deski, bez dodatkowych folii paroszczelnych. Powierzchnia poddasza ok 100m2, wysokość krokwi – 18cm, zastosowana pianka otwartokomórkowa <a href=”http://aps-docieplenia.pl/pl/oferta/pianka-otwartokomorkowa/izopianol-0310-n-klasa-s”>Izopianol 03/10N klasa S</a>, izolacyjność cieplna λm – (0,034 – 0,037) W/(m-K), temperatura zewnętrzna – ok 10 stopni C, temperatura wewnętrzna – ok 20 stopni C (zastosowana nagrzewnica w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów panki PUR), wilgotność wewnętrzna – ok 51%. W kolejnych etapach inwestycji poddasze będzie pokrywane w cześć deskami ozdobnymi – montowanymi bezpośrednio do krokiew, w części płatami karton-gips – montowanymi do tzw. esów.

Izolacyjność cieplna plany

Wymagania izolacyjności cieplnej zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument obowiązuje od 1 stycznia 2014 oraz wprowadza wymagania dotyczące izolacyjności przegród budowlanych, które finalnie mają przełożyć się na zmniejszone zużycie energii cieplnej przez gospodarska domowe. Dodatkowo rozporządzenie definiuje wartość współczynników, jakim będą podlegały nowe budynki w kolejnych latach.

Partnerzy strategiczni

Marka nadrzędna APS-docieplenia.pl Właściciel technologii
Producent systemów poliuretanowych
Producent polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych